top of page
 • Vincent

50 jaar Kiwanis Gent Artevelde

Op 1 juni 1972 werd onze club opgericht. Stichtend lid Eric Cambie is nog steeds bij ons en geeft graag wat meer info.

Voor de foto's klik

Waarde vriend Miguel, Gouverneur van het District Belgium-Luxemburg,

Beste Vincent, Luitenant-Gouverneur Oost-Vlaanderen Centrum,

Beste Pascal, Immediate Past Luitenant - Gouverneur,

Dames en Heren, vrienden van Kiwanis Gent Artevelde,

Na 50 jaren lidmaatschap van deze unieke Gentse Kiwanisclub blijven er talloze herinneringen, zeer goede en minder aangename.

Ik wil - samen met jullie - enkele hoogtepunten, maar ook moeilijke gebeurtenissen sinds het ontstaan van Kiwanis Gent Artevelde op 1 juni 1972 overlopen en daarbij wat toelichting geven. Wij vonden ook vele foto’s en documenten terug en die zullen u als achtergrond worden getoond.

 1. Tijdens de Lente van 1972 werden Jef Snoeckx, Gaspar Van Royen en ikzelf – Eric Cambie - uitgenodigd in het toenmalige “Parc Hotel” aan Gent Zuid in de buurt van de cinema Capitole. Er werd ons gevraagd deel uit te maken van de op te richten eerste Kiwanis club in de Gentse regio met als naam “GHENT International “


De oprichters waren “aimabele” Gentenaars met verschillende beroepen en opvattingen. Zij behoorden meestal tot traditionele families van onze Stad.

Maar Jef, Gaspar en ikzelf hadden een probleem: de voertaal in “Ghent International” was toen Frans, de taal van een bepaalde elite. Het sociale project van Kiwanis sprak ons wél aan. Wij oordeelden dat er in onze Stad zeker plaats was voor een eigentijdse club, naast de traditionele serviceclubs.

 1. Wij beslisten meteen een groep vrienden samen te brengen onder de naam Kiwanis Gent “Artevelde”, een groep met een eigen “spirit”, met traditionele Gentse verbetenheid en vooral hechte verbondenheid. Op 1 juni 1972 werd Gent Artevelde georganiseerd met als peterclubs Ghent International en Antwerpen ter Schelde. Het charterfeest - het ceremonieel luik bij de oprichting van een Kiwanisclub - ging door op dezelfde dag, waaruit de nu nog steeds levende dynamiek van Gent Artevelde duidelijk blijkt.

 1. In 1972 luidde het motto van Kiwanis International: “ We Build”, wat stond voor het bouwen aan een betere samenleving en onbaatzuchtige dienstverlening. Gent Artevelde voegde er toen in het Nederlands aan toe: ‘”Hou ende Trou” !

Later werd de internationale doelstelling gewijzigd in “Serving the Children of the World “, met meer aandacht voor het ondersteunen van projecten voor kinderen, lokaal, nationaal en over de hele wereld.

 1. Gent Artevelde heeft altijd bijzondere aandacht besteed aan instellingen en initiatieven in de eigen regio. Gedurende jaren kozen wij voor projecten van armoedebestrijding aan de Muide, voor samenkomsten met de ouderlingen van het Lousbergsgesticht, voor de Vierde Wereld bij de Sloep- Onze Thuis in de Machariuswijk.

Sinds 30 jaren bieden wij financiële en materiële ondersteuning aan de afdeling Kinderkanker van het UZ Gent met als bezieler ons erelid Prof. Dr. Yves Benoit, die jaarlijks kan rekenen op een stevige cheque, maar ook op onze aanwezigheid bij de Familiedagen en zeker op onze blijvende sympathie.

 1. Voor onze vergaderingen kozen wij voor opeenvolgende locaties : het Europahotel aan de Gordunakaai, “Taillevent” aan de Sterre, het Kasteel van Zwijnaarde, het Alfa Flanders Hotel (nu NH Hotel) aan de Albertlaan. We zullen ons ook “La Petite Bouffe” en de “Hopduvel” blijven herinneren als veilige havens na de statutaire vergaderingen.

Sinds Oktober 1989 is “Het Groenhof” in Melle onze vaste residentie, waar wij door reeds 2 generaties worden verwend en ons ook thuis voelen…

 1. Gent Artevelde leverde ook een ruime bijdrage aan de groei en werking van Kiwanis International door:

 • het peterschap van 7 nieuwe clubs in België en een club in Zeeuws Vlaanderen;

 • het leveren van 11 Luitenant-Gouverneurs aan het District Belgïe-Luxemburg en van verantwoordelijken in het District BeLux en Kiwanis Europe;

 • het bijwonen van talrijke congressen van het toenmalige District Benelux-France-Monaco (later het District België-Luxemburg), en het deelnemen aan vele Europese en Internationale Conventies. Wij reisden van Reykjavick in Ijsland tot Taormina in Sicilië en waren ook aanwezig in Canada en Tunesië.

 • het oprichten van een Kiwajunior Club Gent Gravensteen en het peteren van een Golden Club Gent Prinsenhof

 1. De steun aan vele sociale projecten was financieel mogelijk door het organiseren van talrijke evenementen zoals de Nacht van Kiwanis in de Gentse Floraliën in 1980 en 1985 , concerten en theatervoorstellingen, de uitreiking van de prijs Vic Depauw gedurende 10 opeenvolgende jaren, Veilingen , Fashion Shows in de Ghelamco Arena en het jaarlijkse Kiwanis Golftornooi, dat in 2023 een 10de editie zal kennen.

De enthousiaste inzet van vele clubleden en de sympathie van talrijke bevriende clubs en sponsors hebben aan Gent Artevelde de kans geboden om anderen te helpen.


MAAR , wat blijft het belangrijkste na die 50 jaren ?

In Gent Artevelde steunden wij alle clubleden in aangename en in moeilijke dagen. Wij hebben samen veel gelachen, gefeest en te dikwijls afscheid moeten nemen, en er kwam soms ook een traan bij …

Wij hebben altijd respect en genegenheid voor elkaar getoond, wij bleven “echte” vrienden. Wij waren geen mensen van uiterlijk vertoon en commerce. Wij stonden klaar voor elkaar en voor wie het minder goed stelde!

Ik hoop dat deze SPIRIT kan blijven bestaan !


Eric Cambie

43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Rebron

Post: Blog2_Post
bottom of page